"EKOMATİK" gips və perlit əsaslı makina və əl suvağı (30 kq)

4.14 AZN


MƏHSUL HAQQINDA

Gips əsaslı makina suvağı istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, istilik və səs izolyasiyasını gücləndirən, sement və qum əsaslı suvağı, astar və üzlük şpayklyovkanı əvəz edən, hamar, parlaq, qüsursuz səth yaradan universal makina suvağıdır.

AZS 052 (TS 6433) standartına uyğundur.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Bu məhsuldan:

 • sənaye və mülki tikililərdə kərpic, mişar daşı, briket (kərpic şəklində preslənmiş kömur, torf, filiz), beton, qaz-beton ilə hörülmüş divarların və tavanların mexaniki yolla, suvaq maşını vasitəsilə yüksək keyfiyyətlə suvanmasında,
 • hamar, qüsursuz və  parlaq səth əldə edilməsində istifadə olunur.                   

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

 • böyük həcmli inşaat layihələrində istifadə zamanı təmir daha ucuz və tez başa gəlir;
 • vaxta qənaət olunur;
 • rahat işlənir;
 • çatlamır;
 • otaqlar nəfəs alır;
 • yüksək dekorasiya üstünlüyünə malikdir;
 • işləmə zamanı ustaya xüsusi zövq verir;
 • tozlanmır və ekoloji cəhətdən faydalıdır;
 • PVA qatılmır;
 • qara suvaq ilə suvamnış divar səthi ilə müqayisədə tikililərin yükünü azaldır;
 • ustanın işini yüngülləşdirir.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması. Səthin möhkəm olmasına diqqət etməli və səth yapışqanlığa mane olan qarışıqlardan (toz, yağ və s.) təmizlənməlidir. Ekomatik makina suvağının hazırlanacağı  makina avadanlığı təmiz və işə hazır vəziyyətdə olmalıdır.

Ekomatik  makina suvağı səthə çəkilməmişdən öncə səth yaxşıca isladılmalıdır. Suvaq vurulacaq səthin düz (padmayak) olması üçün "ano profillər" yerləşdirilməlidir. Divarın künclərində isə qırılmaların olmaması, künclərin düz və dəqiqliyindən ötrü künclərdə xüsusi "künc profilləri" (köşe profilləri) yerləşdirilməlidir. Müxtəlif materialların birləşmə yerlərinə və hərəkətə məruz qala biləcək yerlərə plastik "suvaq toru" (sıva filesi) vurulmalıdır. Əgər səth qəlibdən çıxan beton kimi çox hamardırsa, onu nahamar etməkdən ötrü səthi baltalamaq və s. kimi köhnə və kustar metodlardan istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Gələcəkdə suvağın qopmaması üçün belə səthləri girintili-çıxıntılı etməkdən ötrü təbii səth ilə suvaq arasında ikitərəfli kontakt yaradan PARAKONTAKT məhsulunu və ya digər oxşar məhsulu suvaq vurulmazdan ən azı 24 saat əvvəl səthə çəkmək lazımdır.  Metal səthlərə Ekomatik makina suvağı vurulmamışdan öncə səth antipas məhlulu ilə paslanmadan qorunmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Makinanın bunkerinə tələb olunan miqdarda Ekomatik əlavə edin və makinaya fasiləsiz su axını qoşun. Su və Ekomatik-in qarışma nisbətini makinanın proqramına daxil edin və makinanı işə saldıqdan sonra su ilə Ekomatiki-i avtomatik olaraq homogen (eynicinsli) şəkildə qarışdırın. Ekomatik məhsuluna sudan başqa heç bir əlavə material və ya maddə əlavə etməyin.

Tətbiqi. Hazır makina suvağı makinanın üzərindəki hava kompressorunun köməyi ilə təmirə hazır vəziyyətə gətirilmiş səthə (quraşdırılmış ano profillərinin arasına) 10 mm-dən az olmamaq şərti ilə (səthin tipindən asılı olaraq Ekomatik  makina suvağının sərfi dəyişə bilər) püskürtmə tapançası vasitəsi ilə püskürdülür. Səthə püskürdülən suvaq xüsusi mastar (alüminium profil) ilə mastarlanır və qarışığın artıq hissəsi sıyrılıb götürülür. Suvaq barmaqla sıxıldıqda barmağa batmırsa, onda səth mala ilə hamarlana bilər.

Təxminən 1 saatdan sonra səth azca nəmləndirilərək trifil (süngərəbənzər yumşaq alət) aləti ilə trifillənir.  Təxminən 10-15 dəqiqədən sonra səthə çıxan incə suvağı barmaqla sıxdıqda barmaq batmırsa, səth  metal mala ilə düzəldilərək qüsursuz və parlaq səth əldə edilir.

Əgər suvağın qalınlığı 3 sm-dən az olarsa, onda Ekomatik  bir qat vurulur. Əgər suvağın qalınlığı 3 sm-dən çox olarsa və iki qat çəkməyə ehtiyac yaranarsa, onda ikinci qat birinci qat vurulandan təxminən 2 saat sonra (yəni barmaqla sıxdıqda barmaq suvağa batmırsa) tətbiq olunmalıdır. 3 sm-dən yuxarı qalınlıqda vurulan makina suvağı səthi qalınlaşdıraraq ağırlıq yaratdığından səthdə azca nahamarlıq yarana və bu səbəbdən də ikinci qatı vurmağa ehtiyac duluya bilər.

Tövsiyələr. Məhsuldan istifadə zamanı mühitin və səthin temperaturu  minimum +50C olmalıdır. Mühitin temperaturu+50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin edilməlidir. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Qarışdırma işində istifadə olunacaq bidon və avadanlıqlar hər zaman təmiz olmalıdır. Avadanlıq və alətlər istifadədən dərhal sonra su ilə yuyulub təmizlənməlidir. Çirklənmiş qablar və alətlər qarışığın işləmə müddətini qısaldır. Tətbiq zamanı polad malanın yaratdığı izlərin qalmamasına diqqət yetirilməlidir. Makinaya (avadanlığa) daxil olan suyun fasiləsizliyi təmin edilməlidir.

 

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Rəngi

ağ 

İstifadə temperaturu

+50C÷+300C

Tətbiq qalınlığı:

 • minimum
 • maksimum

 

10 mm

35  mm

İstifadə müddəti

90-120 dəqiqə

Bərkimə  müddəti

280-300 dəqiqə

Su/gips nisbəti

5.-6 litr su/10 kq gips

Quruma müddəti

təqribən 3-4 gün

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

 

2,2MPa

4,5 MPa

 • Quru halda məhsulun tökmə sıxlığı
 • İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

0,71 kq/ litr

1,62 kq/ litr

Səthin möhkəmliyi

55 Shore D

Qablaşdırma

30 kq-lıq laminasiyalı polipropilen kisələrdə,   2 və ya 3 qatı kraft kağızı  və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq  kisələrdə

 

SƏRFİYYAT

Ekomatik makina suvağında istifadə zamanı 1 m2 sahədə  minimum 10 mm qalınlıq üçün sərfiyyat 9 kq-dır. 1 kisə Ekomatik makina suvağı (30 kq-lıq) təxminən 3 m2 hamar səth almaq üçün kifayət edər.               

SAXLAMA MÜDDƏTİ VƏ QAYDASI

Paketlənmiş  kisələr  döşəməyə toxunmamaq şərti ilə qapalı yerlərdə,  taxta  altlıqlar  üzərində, bir-birinin üzərində maksimum 10 ədəd olmaqla, quru anbarlarda 6 ay saxlanıla bilər.

XƏBƏRDARLIQ

 • istifadə olunan suyun və qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • məhsula  sudan başqa heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C  temperatur və  50% + 5%  rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur.  Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

 • texniki göstəricilərdə  qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 •  “Mətanət A" şirkəti yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər  istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə  “Mətanət  A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır; 
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!
0 məhsul seçildi
Seçdiyiniz məhsulların siyahısı ilə tanış olmaq və sifarişi təstiqləmək üçün səbətə keçid edin.